Travesti seks işçiliğine karşı duyduğunuz nefrete son verin

Kırmızı Şemsiye  Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği Travesti Seks İşçileri Konuşuyor: Özgürlük İstiyoruz etkinliği kapsamında Anakara’da buluşan seks işçileri Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

“’Yollu’lar Yolsuzları Yenecek” pankartı taşıyan seks işçileri “Biz cinsel hizmet satıyoruz, bedenimizi değil” diyerek seks işçiliğini suç haline getiren yasaların değiştirilmesini talep etti.

"Seks işçiliğini meslek olarak tanıyın"

“Devlete sesleniyoruz:

“Seks işçiliğini meslek olarak tanıyın ve çalışma koşullarımızı iyileştirin. Seks işçilerinin insan haklarını güvence altına alın. Seks işçilerine yönelik polis tacizine ve şiddetine son verin! Bizden aldığınız vergiler ve hukuksuz şekilde cebimizden aldığınız paralar iyi oluyor da bizim varlığımız mı kötü oluyor? Adaletiniz batsın!

"Cinsel hizmet satıyoruz, beden değil"

“Topluma sesleniyoruz:

“Eğer ‘ahlak’ ve ‘namus’ dediğiniz, bir seks işçisini öldürmeyi meşru görüyorsa, alın o ‘ahlak’ ve ‘namus’u başınıza çalın! İkiyüzlülüğe bir son verin. Gece koynumuza girdiğinizde iyi olan bizler, gündüz mü namussuz ve ahlaksız oluyoruz? Biz cinsel hizmet satıyoruz, bedenimizi değil. Biz cinsel hizmet satıyoruz, onurumuzu değil. Herkes ne kadar onurlu ve ahlaklıysa, seks işçileri de en az diğer herkes kadar onurlu ve ahlaklıdır!

“Hırsızlık ve yolsuzluğun meşrulaştığı, hak ihlallerinin düzen haline geldiği, ikiyüzlü ahlak anlayışının toplumu kıskıvrak ele geçirdiği bir düzende, seks işçilerini kimsenin yargılamaya, küçük görmeye, eleştirmeye hakkı yoktur. Seks işçileri, devleti ve toplumu karşılarına alacak cesaretleriyle tüm topluma örnek olacak kişilerdir. Bizler, yani seks işçileri, namuslu rolü yapmıyoruz. Namuslu rolü yapanların da aslında ne olduklarını biliyoruz.

“Bizler, yani sizin ‘yollu’ diye hakaret ettikleriniz, bu çürümüş düzenin temizleriyiz. O sebeple diyoruz ki ‘yollu’lar yolsuzları yenecek! Adaletsizliğe, şiddete ve nefrete inat, seks işçileri olarak haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın